Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Gemcitabine-Cisplatine (gal)

Versie:
0.97
Publicatiedatum:
17-09-2019
Indicatie: palliatieve behandeling galgang-galblaascarcinoom
   
Aantal kuren: max. 8 cycli, afhankelijk van respons en/of toxiciteit
   
Cyclus: 21 dagen
   
Inclusie:

ECOG performance status ≤ 2

adequate nier- en beenmergfunctie

   
Exclusie:

serum creatinine clearance <60 ml/min.

   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • lab. baseline: Hb, Ht, leuco’s + diff., trombo’s, serum creatinine, bilirubine, ASAT/ALAT, AF
 

lab. voor iedere kuur:

 • Hb, Ht, leuco’s + diff., trombo’s, serum creatinine, bilirubine
 • lengte, gewicht
 

lab voor kuur dag 8:

 • Hb., Ht., leuco’s + diff., trombo’s, serum creatinine
 • lengte, gewicht

Dosering en toedieningswijze (TW)

Medicatie

Dagdosis

TW

dag

gemcitabine

1000 mg/m2

i.v., opgelost in 250 ml NaCl 0.9% in 30 min.

1 en 8

cisplatine

25 mg/m2

i.v., opgelost in 1000 ml NaCl 0,9% in 90 min.

1 en 8

Toediening/infuuslijst: Gemcitabine cisplatin cholangio
   
Emetogeniteitsklasse 3: Matig (risico 30-90%)
   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   
Overgevoeligheidsreacties:  
   
Calamiteiten:  
 
 •  Extravasatie:
 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen en extravasatie registreren in dossier en VIM.
 • Link naar handelen bij extravasatie bij gemcitabine, cisplatine.
 
 •  Morsen:
Spoelen met veel water
   
Besmettingsduur excreta: gemcitabine 2 dagen, cisplatine 7 dagen

FROHON richtlijnen dosisaanpassingen

 • gemcitabine
 • cisplatine

Beenmergtoxiciteit

ANC x 109 ( op dag van chemotherapie)

0.5 tot < 1,5

uitstel behandeling tot herstel

< 0.5

uitstel behandeling tot herstel en overweeg dosis reductie cisplatine en gemcitabine met 25% voor vervolgbehandelingen

Febriele neutropenie

uitstel behandeling tot herstel en overweeg dosis reductie cisplatine en gemcitabine met 25% voor vervolgbehandelingen

Verlengd herstel > 2 weken of 3e uitstel door beenmergtoxicteit

uitstel behandeling tot herstel en overweeg dosis reductie cisplatine en gemcitabine met 50% voor vervolgbehandelingen

Trombocyten

50 tot < 100

uitstel behandeling tot herstel

< 50

uitstel behandeling tot herstel en overweeg dosis reductie cisplatine en gemcitabine met 25% voor vervolgbehandeling

Niertoxiciteit

Kreatinine Klaring (ml/min)

≥70

Geen dosisaanpassing noodzakelijk

50 – <70

dosisreductie cisplatine met 25 %

30 – < 50

dosis reductie gemcitabine met 25% en cisplatine met 50%; overweeg cisplatine te vervangen door carboplatine

< 30

dosisreductie gemcitabine met 50% en stop cisplatine of stop chemotherapie

 Gastro-intestinale toxiciteit

(Orale) mucositis           

CTC Gradering

Graad 2

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e   optreden: geen dosis reductie

2e optreden: dosis reductie cisplatine en gemcitabine met 25%

3e optreden: dosis reductie cisplatine en gemcitabine met 50%

4e optreden: chemotherapie stop

Graad 3 of 4

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: dosis reductie cisplatine en gemcitabine met 50%

2e optreden: chemotherapie stop 

Leverdysfunctie

minimaal

geen dosisreductie

matig

dosis reductie gemcitabine met 25%

ernstig

geen data beschikbaar voor gemcitabine

Perifere Neuropathie

CTC Gradering

Graad 2, Graad 3 of graad 4

stop cisplatine en overweeg cisplatine te vervangen door carboplatine

Bron(nen)

 • eviQ:Cancer Treatments Online
 • BC Cancer Agency