Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Gemcitabine (pancreas)

Versie:
0.96
Publicatiedatum:
17-09-2019
Indicatie: adjuvante behandeling of palliatieve behandeling bij pancreascarcinoom
   
Aantal kuren: 6 adjuvant,  palliatief:  afhankelijk van respons en toxiciteit
   
Cyclus: 28 dagen
   
Inclusie:

WHO performance score ≤ 2

adequate nier-, lever,- en beenmergfunctie

   
Exclusie:  
   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • lab.: Routine en evt tumormarkers
 • lengte en gewicht

 

 

lab. voor iedere kuur (dag 1, 8 en 15):

 • adjuvant: Hb.,  leuco’s + diff., trombo’s en verder afhankelijk van arts
 • voor iedere kuur: gewicht, temperatuur, pols en tensie
 • WHO performance score

 

Dosering en toedieningswijze (TW)

Medicatie

Dosering

TW

dag

gemcitabine

1000 mg/m2

i.v., opgelost in 250 ml NaCl. 0.9% in 30 min.

1, 8 en 15

Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema GEMCITABINE
   
Emetogeniteitsklasse 2: Laag (risico 10-30%)
   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   
Aandachtspunten/bijzonderheden: Gemcitabine kan pijn geven bij inlopen, evt. infuusduur verlengen.
   
Overgevoeligheidsreacties: niet bekend
   
Calamiteiten:  
 
 •  Extravasatie:
 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren in dossier en VIM.

 

Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

   
Besmettingsduur excreta: gemcitabine 2 dgn.
   
Ontslag:
 • Afspraken volgende kuur meegeven
 • Labaanvraag
 • Medicatie/ recepten regelen

FROHON richtlijnen dosisaanpassingen

 • gemcitabine

Beenmergtoxiciteit   

DAG 1

ANC x 109 (op dag van chemotherapie)

0.5 tot < 1.0

uitstel behandeling tot herstel

< 0.5

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie gemcitabine met 25% voor vervolgbehandelingen

Febriele neutropenie

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie gemcitabine met  25% voor vervolgbehandelingen

Trombocyten

 

50 tot < 100

uitstel behandeling tot herstel

< 50

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie gemcitabine met 25% voor vervolgbehandeling

DAG 8 en 15

ANC x 109 ( op dag van chemotherapie)

0.5 tot < 1.0

overweeg dosisreductie gemcitabine met 25% en geef kuur

< 0.5

uitstel behandeling tot herstel en geef volgende kuur volgens schema

Trombocyten

 

50 tot < 100

overweeg dosisreductie gemcitabine met 25% en geef kuur

< 50

uitstel behandeling tot herstel en geef volgende kuur volgens schema

Niertoxiciteit

Kreatinine Klaring (ml/min)

30 – 50

dosis reductie gemcitabine met 25 %

< 30

dosis reductie gemcitabine met 50%

 Gastro-intestinale toxiciteit

(Orale) mucositis

CTC Gradering

 

Graad 2

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: geen dosis reductie

2e optreden: dosis reductie gemcitabine met 25%

3e optreden: dosis reductie gemcitabine met 50%

4e optreden: chemotherapie stop

Graad 3 of 4

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: dosis reductie gemcitabine met 50%

2e optreden: chemotherapie stop  

Diarree

CTC Gradering

 

Graad 2

1e   optreden: geen dosis reductie

2e optreden: dosis reductie gemcitabine met 25%

3e optreden: dosis reductie gemcitabine met 50%

4e optreden: chemotherapie stop

Graad 3

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: dosis reductie gemcitabine met 50%

2e optreden: chemotherapie  stop.

Graad 4

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: dosis reductie gemcitabine met 50%

2e optreden: chemotherapie stop.