Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Irinotecan

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
24-03-2020
Indicatie: palliatieve behandeling van (gemetastaseerd) colorectaal carcinoom
   
Aantal kuren: afhankelijk van respons en performance patiënt
   
Cyclus: 21 dagen
   
Inclusie: WHO performance status 0-1
adequate leverfunctie
   
Exclusie: inadequate leverfunctie (bilirubine ≥35 mmol/L, ASAT, AF ≥ 5 x ULN)
   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • lab. baseline: bloedbeeld, nierfuncties, leverwaarden, CRP, glucose (= evt. tumormarkers) 
 • WHO, bloeddruk, lengte en gewicht
 

voor iedere kuur:

 • Lab: Hb., Ht., leuco’s + diff., trombo’s
 • op klinische indicatie: CEA en/of bilirubine, ASAT/ALAT en AF ( + aanvullen op indicatie)
 • pols, temp, tensie  en gewicht
 • WHO performance status
 • premedicatie: atropine 0,25 mg s.c.

Dosering en toedieningswijze (TW)

Medicatie

Dagdosis

Dag

TW

Infuusvloeistof

Inlooptijd

irinotecan

350 mg/m2

1

i.v.

250 ml NaCl 0,9%

30 min.

Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema Irinotecan
   
Emetogeniteitsklasse:  Matig (risico 30-90%)
   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
  Bij irinotecan zijn twee specifiek potentiële bijwerkingen van toepassing: Cholinergisch syndroom en late (uitgestelde) diarree.
   
 

Diarree (vroege) diarree en Cholinergisch syndroom

Vroege diarree en andere cholinergische symptomen zoals buikpijn, conjunctivitis, vasodilatatie, transpiratie, rillingen, malaise duizeligheid, visusstoornissen, tranenvloed, speekselvloed treden op binnen 24 uur na toediening.

Late (uitgestelde diarree

Irinotecan geïnduceerde diarree is een ernstige bijwerking en vraagt adequaat handelen. Patiënt dient geïnstrueerd te zijn over hoe te handelen en over het gebruik van loperamide. Bij diarree, starten na overleg. Elke 2 uur max. 16 mg/dag.

   
Overgevoeligheidsreacties: niet bekend
   
Calamiteiten:
 
 • Extravasatie:
 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuusnaald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren in dossier en VIM.

 

Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

   
Besmettingsduur excreta: 4 dagen
   
Ontslag:
 • afspraken volgende kuur meegeven
 • labaanvraag
 • medicatie/recepten regelen + instructies
 • (evt. loperamide en ciprofloxacine standaard meegeven)