Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Gemcitabine-cisplatine (blaas)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
24-02-2022

 

Indicatie:

·         Neo-adjuvante behandeling bij cT2-4N0M0 blaascarcinoom

·         Palliatieve behandeling bij gemetastaseerd  urotheelcelcarcinoom

 

 

Aantal kuren:

·         Neo-adjuvant 3-4 cycli

·         Palliatief 6 cycli

 

 

Cyclusduur:

21 dagen

 

 

Inclusie:

WHO performance status ≤2

Adequate nier-, lever-, beenmerg- en cardiale functie

 

 

Exclusie:

 

 

 

Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 

·         routine lab. (afhankelijk van arts)

·          lengte en gewicht

 

voor iedere kuur:

 

·         WHO performance status

·         pols, temp, RR en gewicht

·         lab. dag 1: chemolab. en magnesium

                      dag 8: VBB

 

 Op indicatie arts overig (lab.) onderzoek     

 

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze

Dag

Opmerkingen

Gemcitabine

1000 mg/m²

intraveneus

1 en 8

 

Cisplatin

70 mg/m²

intraveneus

1

met hydratieschema

 

 

 

Toediening/infuuslijst:

gemcitabine-cisplatine

 

 

Emetogeniteitsklasse:

Hoog ( risico > 90 %) op dag 1

Laag (risico 10-30%) op dag 8

   

Bijwerkingen:

www.bijwerkingenbijkanker.nl

gemcitabine (farmacotherapeutischkompas.nl)

cisplatine (farmacotherapeutischkompas.nl)

 

 

Premedicatie:

 

 

 

Kuurspecifieke aandachtspunten:

Gemcitabine kan pijn geven tijdens toediening, evt. toedieningstijd verlengen of aanpassen

 

 

Overgevoeligheidsreacties:

zelden

 

 

Calamiteiten:

 

 

  • Extravasatie:
  • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
  • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuusnaald (3-5 ml).
  • Arts waarschuwen.
  • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
  • Extravasatie registreren in dossier en VIM.

 Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

 

 

Besmettingsduur excreta:

gemcitabine 2 dagen, cisplatine 7 dagen

 

 

Ontslag:

  • Patiënt informeren wat te doen bij klachten en/of vragen
  • Afspraken volgende kuur meegeven
  • Lab. aanvraag
  • Medicatie/recepten regelen afspraken volgende kuur meegeven