Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Lenvatinib – everolimus

Lenvatinib – everolimus

Indicatie:

Tweedelijnsbehandeling bij gemetastaseerd niercelcarcinoom

 

 

Aantal kuren:

Tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit

 

 

Cyclusduur:

continu

 

 

Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

 

 

Exclusie:

Ernstige nier- en leverfunctiestoornis

Hypertensie

 

 

Onderzoek:

Voor start kuur:

·         routine lab.(afhankelijk van arts)

·         WHO performance status

·         lengte en gewicht

·         temp, pols, tensie, saturatie

 

Overige lab. controle

·         volgens protocol eigen ziekenhuis

 

Evaluatie onderzoek:

·         iedere 3 maanden CT abdomen

 

 

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze

Dagen

Opmerkingen

Everolimus

1 x dd 5 mg

oraal

continu

Inname elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip, consequent met of zonder voedsel

Lenvatinib

1 x dd 18 mg

oraal

continu

 

Toedieningslijst:

Lenvatinib everolimus

 

 

Emetogeniteitsklasse:

Minimaal emetogeen (< 10%)

   

Bijwerkingen:

everolimus (bij maligne aandoening) (farmacotherapeutischkompas.nl)

lenvatinib (farmacotherapeutischkompas.nl)

www.bijwerkingenbijkanker.nl

 

 

Premedicatie:

n.v.t.

 

 

Kuurspecifieke aandachtspunten:

Vermijd het gebruik van grapefruit en grapefruitsap

Lenvatinib: de capsule in zijn geheel innemen met water, elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip.

Een vergeten dosis binnen 12 uur alsnog innemen, als het langer dan 12 uur geleden is de dosis overslaan en de volgende dosis op het normale tijdstip innemen.

Everolimus: de tabletten in zijn geheel, elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip, consequent met of zonder voedsel innemen.

Een gemiste dosis niet alsnog innemen, maar doorgaan met de voorgeschreven eerstvolgende dosis.

De bloeddruk moet onder controle zijn voor start van de behandeling.

 

 

Overgevoeligheidsreacties:

n.v.t.

 

 

Calamiteiten:

n.v.t.

 

 

Besmettingsduur excreta:

n.v.t.