Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Letrozol of Anastrozol adjuvant (mamma)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
17-09-2019
Indicatie:

adjuvante behandeling van postmenopauzale vrouwen met hormoon-receptor positieve borstkanker in een vroeg stadium

   
Aantal cycli: 5 jaar
   
Cyclus:

dagelijks letrozol 2,5 mg p.o. of

dagelijks anastrozol 1 mg p.o.

   
Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

   
Exclusie:

 

   
Onderzoek: WHO performance status

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze

letrozol

2,5 mg p.o.

tabletten dagelijks (5 jaar)

Of:

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze

anastrozol

1 mg p.o.

tabletten dagelijks (5 jaar)

Premedicatie: n.v.t.
   
Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema Letrozol of Anastrozol adjuvant
   
Emetogeniteitsklasse 1: Minimaal (risico < 10%)
   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   
Kuurspecifieke aandachtspunten:

Bij patiënten bij wie de postmenopauzale status onduidelijk is, (< 1 jaar geen menstruatie zonder beïnvloedende medicatie) moet eerst een beoordeling van de LH-, FSH- en/of estradiolspiegels plaatsvinden om de postmenopauzale status duidelijk vast te stellen voordat behandeling wordt ingesteld.

 

Bij vrouwen met een voorgeschiedenis met botfracturen, osteoporose of veel kans hierop, of een leeftijd ≥ 65 jaar de botdichtheid vóór en tijdens de behandeling controleren en zo nodig profylaxe of een behandeling voor osteoporose instellen.

 

Wees terughoudend bij ernstige nier- en/of leverfunctiestoornissen, omdat anastrozol hierbij niet is onderzocht.

 

Start adequate behandeling in opdracht van de arts.

   
Overgevoeligheidsreacties:

 

   
Besmettingsduur excreta: n.v.t.

Bron(nen)