Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Letrozol of Anastrozol i.c.m. Palbociclib postmenopauzaal (mamma)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
17-09-2019
Indicatie:

palliatieve behandeling bij ER+ en HER- mammacarcinoom

 

In de 1e lijn gebruiken we deze combinatie als patiënten endocrien adjuvant behandeld zijn en onder deze behandeling of binnen 12 maanden na stoppen van de behandeling metastasen krijgen (waarbij de afweging is dat beperkte metastasen niet de combinatie met palbociclib hoeven en bij een fulminante  beloop van metastasen er voor chemotherapie gekozen wordt).

   
Contra-indicatie: ernstige lever insufficiëntie
   
Aantal cycli: continueren tot ziekteprogressie of onaanvaardbare toxiciteit
   
Cyclus:

dagelijks letrozol 2,5 mg p.o. of

dagelijks anastrozol 1 mg p.o. en

palbociclib 125 mg p.o. (cycli van 28 dagen)

                                          (dag 1 t/m 21, daarna 7 dagen rust)

   
Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

HER negatief en ER positief

leeftijd > of gelijk aan 18

   
Exclusie:
  • grote operatie, indien RT en > of  gelijk aan 25% van beenmerg is bestraald
  • cardiale klachten afgelopen 6 maanden
  • gevoeligheid voor palbociclib
  • recente suïcidale klachten
   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

  • lab. baseline: Routine Lab + lever- en nierfuncties (afhankelijk van arts)
 

voor iedere kuur:

  • (1 x per 4 weken) en op dag 15 van kuur 1 en 2
  • bloedbeeld + lever- en nierfuncties
  • WHO performance status

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze

letrozol

2,5 mg p.o.

tabletten dagelijks

palbociclib

125 mg p.o.

tabletten dag 1 t/m 21 daarna 1 week rust

Of:

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze

anastrozol

1 mg p.o.

tabletten dagelijks

palbociclib

125 mg p.o.

tabletten dag 1 t/m 21 daarna 1 week rust

Premedicatie: n.v.t.
   
Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema Letrozol of Anastrozol i.c.m. Palbociclib
   
Emetogeniteitsklasse 1: Minimaal (risico < 10%)
   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   

Kuurspecifieke aandachtspunten:

Palbociclib is een CDK4/6 remmer. Het blokkeert de werking van bep. eiwitten die betrokken zijn bij celdeling. Hierdoor kunnen gezonde cellen en kankercellen niet meer delen. De groei van kankercellen wordt hierdoor afgeremd. Indien dosisaanpassing nodig is 1e stap 100 mg dd x 21 dagen en laatste stap 75 mg x 21 dagen dd cyclus 28 dagen.

 

Letrozol en anastrozol is een aromataseremmer.

 

vaginaal bloedverlies/afscheiding, pruritus vulvae, transpireren en opvliegers

 

Bij patiënten bij wie de postmenopauzale status onduidelijk is, (< 1jaar geen menstruatie zonder beïnvloedende medicatie) moet eerst een beoordeling van de LH-, FSH- en/of estradiolspiegels plaatsvinden om de postmenopauzale status duidelijk vast te stellen voordat behandeling wordt ingesteld.

 

Bij vrouwen met een voorgeschiedenis met botfracturen, osteoporose of veel kans hierop, of een leeftijd ≥ 65 jaar de botdichtheid vóór de behandeling controleren en zo nodig profylaxe of een behandeling voor osteoporose instellen. Wees terughoudend bij ernstige nier- en/of leverfunctiestoornissen, omdat anastrozol hierbij niet is onderzocht.

 

Start adequate behandeling in opdracht van de arts.

   
Overgevoeligheidsreacties:

 

   
Besmettingsduur excreta: n.v.t.

Bron(nen)