Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Lonsurf (colon)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
25-03-2020
Indicatie:

Gemetastaseerd colorectaal carcinoom (CRC) bij volwassenen, die eerder zijn behandeld met óf niet in aanmerking komen voor bestaande therapieën, waaronder chemotherapie op basis van fluoropyrimidine, oxaliplatine en irinotecan, behandeling met anti-VEGF-middelen en behandeling met anti-EGFR-middelen.

 

Lonsurf bevat twee verschillende werkzame stoffen: trifluridine en tipiracil

Trifluridine: remt de groei van kankercellen

Tipiracil: zorgt ervoor dat trifluridine niet door het lichaam wordt afgebroken, waardoor de trifluridine langer aanhoudt

   
Aantal kuren: tot progressie of niet acceptabele toxiciteit
   
Cyclus: 28 dagen
   
Inclusie:

Gemetastaseerd colon carcinoom

WHO performance status ≤ 2

adequate nier-, lever- en beenmergfunctie

   
Exclusie:

inadequate nierfunctie (creatinine klaring < 30 ml/min)

matige of ernstige lever insufficiëntie (totaal bilirubine > 1,5 x ULN)

   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • Lab.: Hb., Ht., leuco’s + diff., trombo’s, serum kreatinine, bilirubine, ASAT/ALAT, AF
 • WHO performance status
 • bloeddruk, lengte en gewicht
 

voor iedere kuur:

 • Lab: Hb, Ht, leuco’s + diff., trombo’s, kreatinine
 • op klinische indicatie: CEA en/of bilirubine, ASAT/ALAT en AF en op proteïnurie
 • gewicht, temp, pols en RR
 • WHO performance status

Dosering en toedieningswijze (TW)

Medicatie

Dagdosis

Dag

TW

lonsurf

35 mg/m2,

2 maal daags

1 t/m 5

en

8 t/m 12

oraal

de tabletten innemen met een glas water binnen 1 uur na het ontbijt en de avondmaaltijd

Toediening/infuuslijst:

Toedieningsschema Lonsurf (colorectaal)
   
Premedicatie: n.v.t.
   
Emetogeniteitsklasse: Minimaal (risico < 10%)
   
Bijwerkingen: De belangrijkste complicatie is beenmergsuppressie, voor verdere bijwerkingen zie: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   

Kuurspecifieke aandachtspunten:

Lonsurf = rifluridine/tipiracil is een nucleoside-analogon op basis van thymidine. Na opname in tumorcellen wordt trifluridine door thymidinekinase gefosforyleerd en daarna omgezet in een DNA-substraat. Na integratie in het DNA voorkómt het proliferatie van tumorcellen. Tipiracil is een remmer van thymidinefosforylase en remt de snelle afbraak van trifluridine en vermindert na orale inname het ‘first pass’-effect. In niet-klinische onderzoeken vertoonde trifluridine/tipiracil een anti-tumorwerking tegen colorectaal carcinoomcellijnen, die zowel gevoelig waren voor als resistent waren tegen 5-fluoro-uracil (5-FU).

   
Overgevoeligheidsreacties:

niet bekend

   
Calamiteiten:
 
 • Extravasatie:

n.v.t.

 
 • Morsen:
n.v.t.
   
Besmettingsduur excreta: n.v.t.
   
Ontslag of na poli controle:
 • afspraken volgende kuur
 • labaanvraag
 • medicatie/recepten regelen