Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Dacarbazine (melanoom)

Versie:
2.01
Publicatiedatum:
17-09-2019

 

Indicatie: palliatieve behandeling van (gemetastaseerd) maligne melanoom
   
Aantal kuren: afhankelijk van respons, toxiciteit en performance patiënt
   
Cyclus: 21 dagen
   
Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

adequate lever,- en nierfunctie

   
Exclusie:  
   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • lab. baseline: routine Lab (afhankelijk van arts)
 • lengte + gewicht

      

lab voor iedere kuur:

 • bloedbeeld + diff (afhankelijk van arts)
 • pols, temp, RR en gewicht
 • WHO performance status

Dosering en toedieningswijze (TW)

Medicatie

Dagdosis

TW

Infuusvloeistof

dag

dacarbazine

800 mg/m2

i.v.

250 ml NaCl 0,9%,

inlooptijd 60 minuten

1

 

Premedicatie: Direct voor de toediening van dacarbazine, ter preventie van vaatirritatie/kramp/pijn:1 ampul (= 100 mg + 2 ml Resolvens) Hydrocortison HCL, onverdund, direct, via infuusnaald toedienen.
   
Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema Dacarbazine
   
Emetogeniteitsklasse 4: Hoog (risico > 90%)
   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   
Kuurspecifieke aandachtspunten:
 • Dacarbazine is erg licht gevoelig, gebruik geen licht doorlatende infuussystemen.
 • Pas de infusiesnelheid zo nodig aan, afhankelijk van de plaats en dikte en conditie van de vene.
 • Bedek de infuusarm met een (fleece) deken, infuusarm tegen licht beschermen.
 • Geeft zeer vaak ernstige anorexie, misselijkheid en braken.
   
Overgevoeligheidsreacties:

Acties:

 • Staak in dat geval de toediening en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op een 3-weg kraantje) en waarschuw een arts.
 • Controleer de vitale functies.
 • Start adequate behandeling in opdracht van de arts.

Herstart in overleg met arts.

   
Calamiteiten:  
 
 •  Extravasatie:
 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren en VIM.

 

Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

   
Besmettingsduur excreta: 1 dag
   
Ontslag:
 • Afspraken volgende kuur meegeven
 • Labaanvraag
 • Medicatie/ recepten regelen

FROHON richtlijnen dosisaanpassingen

 • dacarbazine

Dosisaanpassingen

Beenmergtoxiciteit

ANC x 109 (op dag van chemotherapie)

0.5 tot < 1,5

uitstel behandeling tot herstel

< 0.5

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie met 25% voor vervolgbehandelingen

Febriele neutropenie

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie met 25% voor vervolgbehandelingen

Trombocyten

 

50 tot < 100

uitstel behandeling tot herstel

< 50

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie met 25% voor vervolgbehandeling

Niertoxiciteit

Kreatinine Klaring (ml/min)

30 – 50

dosis reductie met 50%

< 30

dacarbazine stop

Gastro-intestinale toxiciteit

Leverdysfunctie

 

mild

dosis reductie met 25%

matig

dosis reductie met 50%

ernstig

dacarbazine stop

Bron(nen)

 • BC Cancer Agency Drug Manual,
 • EviQ