Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Nivolumab-cabozantinib

Nivolumab -cabozantinib

 

Indicatie:

Eerstelijns behandeling bij niercelcarcinoom

Aantal kuren:

Nivolumab tot progressie; maximaal 2 jaar

Cabozantinib tot progressie of niet acceptabele toxiciteit

Cyclusduur:

14 dagen of 28 dagen

Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

Contra-indicatie:

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen

Ernstige nierfunctie- en leverfunctiestoornis.

Ernstige immuungerelateerde bijwerkingen

Actieve behandeling met immuunsuppresiva of steroïden

Slecht gereguleerde hypertensie

Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

–          Routine lab.

–          WHO performance status

–          Lengte en gewicht

–          Temp, pols, tensie, saturatie

 

voor iedere kuur:

–          Routine lab., op indicatie arts bij vervolgkuren TSH,T4, cortisol, lipase

–          WHO performance status

–          Gewicht

–          Temp, pols, tensie, saturatie.

tumorevaluatie:
na 12 weken

Behandelschema combinatietherapie

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze

Dag

Nivolumab

240 mg

i.v. opgelost in 100 ml NaCl 0,9 %,

 in 30 minuten

 1

Cabozantinib

40 mg

p.o.

Continu

Na de eerste evaluatie kan de nivolumab ook om de 4 weken toegediend worden met een dosering van 480 mg

 

Toedieningslijst:

Nivolumab-cabozantinib

Emetogeniteitsklasse:

minimaal (risico < 10%)

Bijwerkingen:

Cabozantinib: hypertensie

Nivolumab: immuungerelateerde bijwerkingen kunnen binnen een week tot een paar maanden na aanvang van de behandeling optreden.

www.bijwerkingenbijkanker.nl
nivolumab (farmacotherapeutischkompas.nl)
cabozantinib (farmacotherapeutischkompas.nl)

Premedicatie:

geen

Kuurspecifieke aandachtspunten:

  • Observeer de patiënt op infuusgerelateerde reacties.
  • Observatietijd na eerste twee toedieningen 30 minuten

Overgevoeligheidsreacties:

Nivolumab kan een infuusgerelateerde reactie geven.
Bij een lichte infusiereactie(koorts/rillingen) de toediensnelheid halveren.

Acties bij overige reacties:

·         Staak de toediening  van ipilimumab en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op de venflon of drieweg kraantje)

·         Controleer de vitale functies

·         Waarschuw een arts

·         Start adequate behandeling in opdracht van de arts

 Extravasatie:

  • Geen ernstige reactie te verwachten
  • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
  • Zoveel mogelijk vloeistof optrekken uit infuusnaald
  • Geen specifieke maatregelen nodig, evt. lokale koeling
  • Extravasatie registreren in dossier en VIM.

Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie ziekenhuis eigen protocollen.

Besmettingsduur excreta:

n.v.t.

 

 

Ontslag:

  • Checken of vervolgafspraken zijn geregeld
  • Informatie en recept meegeven van anti-emetica en andere medicatie
  • Patiënt informeren wat te doen bij klachten en/of vragen.