Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Nivolumab – ipilumimab

Ipilimumab-Nivolumab

 

Indicatie:

Eerstelijns behandeling bij niercelcarcinoom; intermediate- en poor prognosis group

Aantal kuren:

4 cycli combinatietherapie, vervolgens 6 weken na de laatste toediening van de combinatie therapie, doorgaan met de monotherapie nivolumab

Cyclusduur:

Ipilimumab/nivolumab: 21 dagen;   nivolumab monotherapie: 28 dagen

Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

Exclusie:

Ernstige actieve auto-immuunziekte.

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen

Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

–          Routine lab.

–          WHO performance status

–          Lengte en gewicht

–          Temp, pols, tensie, saturatie

 

voorafgaand aan kuur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 en 14:

–          Routine lab.

 

extra lab. voorafgaand aan kuur 3, 5, 6, 8, 11 en 14:

–          TSH, T4, cortisol, lipase

 

voor iedere kuur:

–          WHO performance status

–          Gewicht

–          Temp, pols, tensie, saturatie.

tumorevaluatie:
na 12 weken

Behandelschema combinatietherapie

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze

Dag

Nivolumab

3 mg/kg

i.v. opgelost in 100 ml NaCl 0,9 %, in 30 minuten

 1

Ipilimumab

1 mg/kg

i.v. opgelost in 100 ml NaCl 0,9 %, in 90 minuten

 1

Cyclusduur: 21 dagen

Aantal cycli: 4

 

6 weken na de laatste toediening van de combinatie therapie doorgaan met de monotherapie nivolumab 480 mg/4 weken

 

Toedieningslijst:

Ipilimumab-nivolumab

Emetogeniteitsklasse:

minimaal (risico < 10%)

Bijwerkingen:

Bijwerkingen kunnen binnen een week tot een paar maanden na aanvang van de behandeling optreden.

Wees extra alert op immuun gerelateerde bijwerkingen

www.bijwerkingenbijkanker.nl
nivolumab (farmacotherapeutischkompas.nl)
ipilimumab (farmacotherapeutischkompas.nl)

Premedicatie:

Geen of op indicatie bij infuusgerelateerde reactie (IRR)

Kuurspecifieke aandachtspunten:

  • Observeer de patiënt op IRR
  • Observatietijd na eerste twee toedieningen 30 minuten

Overgevoeligheidsreacties:

Zowel Ipilimumab als Nivolumab kunnen infuusgerelateerde reacties geven.
Bij een lichte infusiereactie(koorts/rillingen) de toediensnelheid halveren.

Acties bij overige reacties:

·         Staak de toediening  van ipilimumab of nivolumab en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op de venflon of drieweg kraantje)

·         Controleer de vitale functies

·         Waarschuw een arts

·         Start adequate behandeling in opdracht van de arts

 Extravasatie:

  • Geen ernstige reactie te verwachten
  • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
  • Zoveel mogelijk vloeistof optrekken uit infuusnaald
  • Geen specifieke maatregelen nodig, evt. lokale koeling
  • Extravasatie registreren in dossier en VIM.

Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie ziekenhuis eigen protocollen.

Besmettingsduur excreta:

n.v.t.

 

 

Ontslag:

  • Checken of vervolgafspraken zijn geregeld
  • Informatie en recept meegeven van anti-emetica en andere medicatie
  • Patiënt informeren wat te doen bij klachten en/of vragen.