Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

TCC (maag/oesofagus)

Versie:
2.02
Publicatiedatum:
17-09-2019
Indicatie: palliatieve behandeling van het HER2-positieve, gastro-oesofageale junctiecarcinoom
   
Aantal kuren: max. 6 cycli, afhankelijk van respons, toxiciteit en performance patiënt, trastuzumab continueren tot progressie
   
Cyclus: 21 dagen
   
Inclusie:

ECOG performance status ≤ 2

adequate nier-, cardiale,- en beenmergfunctie         

HER positieve tumor

   
Exclusie:

serum creatinine clearance <60 ml/min

DPD deficiency

LVEF < 50%

cardiale problematiek (myocardinfarct < 6maanden geleden, onstabiele AP, ernstige ritmestoornissen, decompensatio cordis)

   
Onderzoek:

voorafgaand aan kuur:

 • lab. baseline: Hb., Ht., leuco’s + diff., trombo’s, serum creatinine, bilirubine,Ÿ

 • ASAT/ALAT, AF, MUGA-scan en DPD deficiency test

 

lab. voor kuur dag 1:

 • Hb., Ht., leuco’s + diff., trombo’s, serum creatinine, bilirubine
 • voor iedere kuur: lengte, gewicht.

Dosering en toedieningswijze (TW)

Medicatie

Dagdosis

TW

dag

trastuzumab

8 mg/kg (oplaaddosis)

6 mg/kg (vervolgbehandelingen)

intraveneus

1

cisplatine

80 mg/m2

intraveneus

1

capecitabine

2 x d.d. 1000 mg/m2

per os, 2 x daags 1000 mg/m2

1 t/m 14

Toediening/infuuslijst: TCC (maag/oesofagus)
   
Emetogeniteitsklasse 3: Link naar anti-emeticabeleid FROHON
   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   
Premedicatie: pre- en posthydratie bij cisplatin
   
Overgevoeligheidsreacties:

Overgevoeligheid kan optreden bij trastuzumab 

 

   
Calamiteiten:  
 

 Extravasatie:

 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen en extravasatie registreren in dossier en VIM.
 • Link naar handelen bij extravasatie bij cisplatine.
 

 Morsen:

spoelen met veel water

   
Besmettingsduur excreta: cisplatine 7 dagen

FROHON richtlijnen dosisaanpassingen

 • trastuzumab
 • cisplatine
 • capecitabine

Beenmergtoxiciteit

ANC x 109 (op dag van chemotherapie)

0.5 tot < 1,5

uitstel behandeling tot herstel

< 0.5

uitstel behandeling tot herstel en overweeg dosis reductie cisplatine en capecitabine met 25% voor vervolgbehandelingen

Febriele neutropenie

uitstel behandeling tot herstel en overweeg dosis reductie cisplatine en capecitabine met 25% voor vervolgbehandelingen

Trombocyten

50 tot < 100

uitstel behandeling tot herstel

< 50

uitstel behandeling tot herstel en overweeg dosis reductie cisplatine en capecitabine met 25% voor vervolgbehandeling

Niertoxiciteit

Kreatinine Klaring (ml/min)

≥70

Geen dosisaanpassing noodzakelijk

50 – <70

dosisreductie cisplatine met 25 %

30 – < 50

dosis reductie capecitabine met 25% en cisplatine met 50%

< 30

chemotherapie stop

 Gastro-intestinale toxiciteit

(Orale) mucositis

CTC Gradering

Graad 2

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e   optreden: geen dosis reductie

2e optreden: dosis reductie cisplatine en capecitabine met 25%

3e optreden: dosis reductie cisplatine en capecitabine met 50%

4e optreden: stop capecitabine

Graad 3 of 4

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: dosis reductie capecitabine met 50%

2e optreden: chemotherapie stop  

Leverdysfunctie

minimaal

geen dosisreductie

matig

dosis reductie gemcitabine met 25%

ernstig

geen data beschikbaar voor gemcitabine

Perifere Neuropathie

CTC Gradering

Graad 2, Graad 3 of graad 4

stop cisplatine

 Huidtoxiciteit 

Hand-voet syndroom

CTC Gradering

Graad 2

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e   optreden: geen dosis reductie

2e optreden: dosis reductie met 25%

3e optreden: dosis reductie met 50%

4e optreden: capecitabine stop

Graad 3

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: 50%

2e optreden: capecitabine stop.

Bron(nen)

 • eviQ:Cancer Treatments Online
 • BC Cancer Agency