Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Carboplatine-Paclitaxel-Radiotherapie (oesofagus)

Versie:
2.01
Publicatiedatum:
17 september 2019
Indicatie:

neo-adjuvante chemoradiatie bij potentieel resectabel oesofaguscarcinoom

definitieve chemoradiatie bij niet resectabel of operabel oesofaguscarcinoom

   
Aantal kuren: 5 cycli met concurrent radiotherapie of 6 cycli zonder radiotherapie
   
Cyclus: wekelijks
   
Inclusie:

ECOG performance status ≤ 2

adequate nier-, lever- en beenmergfunctie

   
Exclusie: ernstige (graad ≥ 2) bestaande perifere neuropathie
   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • lab. baseline: Hb., Ht., leuco’s + diff., trombo’s, serum creatinine, bilirubine, ASAT/ALAT

 

lab. voor iedere kuur:

 • Hb., Ht., leuco’s + diff., trombo’s, serum creatinine
 • lengte en gewicht

Dosering en toedieningswijze (TW)

Medicatie

Dagdosis

TW

dag

paclitaxel

50 mg/m2

i.v. opgelost in 250 ml glucose 5%, in 60 min.

1

carboplatine

AUC 2

i.v., opgelost in 500 ml glucose 5%, in 30 tot 60 min.

1

Toediening/infuuslijst: Link naar toediening/infuuslijst
   
Emetogeniteitsklasse 3: Matig (risico 30-90%)
   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   
Overgevoeligheidsreacties:

Zowel carboplatine als paclitaxel kunnen overgevoeligheidsreacties geven. Het risico neemt toe met het aantal giften.

   
Premedicatie: Paclitaxel: clemastine 2 mg i.v., dexamethason 8 mg i.v.
   
Calamiteiten:  
 

 Extravasatie:

 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen en extravasatie registreren in dossier en VIM.
 • Link naar handelen bij extravasatie bij paclitaxel, carboplatine.
 

 Morsen:

Spoelen met veel water.

   
Besmettingsduur excreta: carboplatine 4 dagen, paclitaxel 2 dagen.

FROHON richtlijnen dosisaanpassingen

 • carboplatine
 • paclitaxel

Beenmergtoxiciteit

ANC x 109 ( op dag van chemotherapie)

< 1.0

uitstel behandeling tot herstel

Febriele neutropenie

uitstel behandeling tot herstel

Trombocyten x 109/L

< 50

uitstel behandeling tot herstel

(ernstige) bloedingen of noodzaak transfusie trombocyten

uitstel behandeling tot herstel

Niertoxiciteit

Kreatinine Klaring (ml/min)

????

herbereken carboplatine dosis a.d.v. Calvert formule

 Gastro-intestinale toxiciteit

(Orale) mucositis

CTC Gradering

Graad 3 of 4

uitstel behandeling met een week

Leverdysfunctie

mild

dosis reductie paclitaxel met 25%

matig

dosis reductie paclitaxel met 50%

ernstig

chemotherapie stop

Bron(nen)

 • BC Cancer Agency Drug Manual,
 • eviQ