Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Carboplatine-Paclitaxel-Radiotherapie (oesofagus)

Versie:
2.01
Publicatiedatum:
17-09-2019
Indicatie:

neo-adjuvante chemoradiatie bij potentieel resectabel oesofaguscarcinoom

definitieve chemoradiatie bij niet resectabel of operabel oesofaguscarcinoom

   
Aantal kuren: 5 cycli met concurrent radiotherapie of 6 cycli zonder radiotherapie
   
Cyclus: wekelijks
   
Inclusie:

ECOG performance status ≤ 2

adequate nier-, lever- en beenmergfunctie

   
Exclusie: ernstige (graad ≥ 2) bestaande perifere neuropathie
   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

  • lab. baseline: Hb., Ht., leuco’s + diff., trombo’s, serum creatinine, bilirubine, ASAT/ALAT

 

lab. voor iedere kuur:

  • Hb., Ht., leuco’s + diff., trombo’s, serum creatinine
  • lengte en gewicht

Dosering en toedieningswijze (TW)

Medicatie

Dagdosis

TW

dag

paclitaxel

50 mg/m2

i.v. opgelost in 250 ml glucose 5%, in 60 min.

1

carboplatine

AUC 2

i.v., opgelost in 500 ml glucose 5%, in 30 tot 60 min.

1

Toediening/infuuslijst: Paclitaxel-carboplatin (oesofagus)
   
Emetogeniteitsklasse 3: Matig (risico 30-90%)
   
Bijwerkingen:

www.bijwerkingenbijkanker.nl

Paclitaxel

Carboplatin

   
Overgevoeligheidsreacties:

Paclitaxel kan een overgevoeligheidsreactie geven, de eerste twee kuren worden volgens opbouwschema gegeven.

Carboplatine kan een overgevoeligheidsreacties geven. Het risico neemt toe met het aantal giften.

   
Premedicatie: Paclitaxel: clemastine 2 mg i.v. of cetrizine 10 mg oraal, dexamethason 8 mg i.v. of per os
   
Calamiteiten:  
 

 Extravasatie:

  • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
  • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
  • Arts waarschuwen en extravasatie registreren in dossier en VIM.
  • Link naar handelen bij extravasatie bij paclitaxel, carboplatine.
 

 Morsen:

Spoelen met veel water.

   
Besmettingsduur excreta: carboplatine 4 dagen, paclitaxel 2 dagen.