Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Capecitabine (oesofagus)

Versie:
2.01
Publicatiedatum:
17-09-2019
Indicatie: palliatieve behandeling van het oesofaguscarcinoom 
   
Aantal kuren: afhankelijk van respons, toxiciteit en performance patiënt
   
Cyclus: 21 dagen
   
Inclusie:

ECOG performance status 0-2

adequate nier-, lever-, cardiale-, en beenmergfunctie

   
Exclusie:

inadequate nierfunctie (creatinine klaring < 30 ml/min)

DPD deficiency

   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

  • DPD deficiency test
  • lab. baseline: Hb., Ht., leuco’s + diff., trombo’s, serum kreatinine, bilirubine, ASAT/ALAT, AF
 

lab. voor iedere kuur:

  • Hb., Ht., leuco’s + diff., trombo’s, kreatinine,
  • op klinische indicatie: CEA en/of bilirubine, ASAT/ALAT en AF
  • lengte en gewicht

Dosering en toedieningswijze (TW)

Medicatie

Dagdosis

Dag

TW

capecitabine

1250 mg/m2,  2 maal daags

1 t/m 14

p.o.

tijdens de maaltijd of binnen 30 minuten na de maaltijd

Premedicatie: n.v.t.
   
Toediening/infuuslijst:

Capecitabine (oesophagus)
n.v.t.
   
Emetogeniteitsklasse 1: Minimaal (risico < 10%)
   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   
Overgevoeligheidsreacties: niet bekend
   
Calamiteiten:  
 
  •  Extravasatie:
n.v.t.
 
  •  Morsen:
n.v.t.
   
Besmettingsduur excreta: 6 dagen na laatste inname

FROHON richtlijnen dosisaanpassingen

Capecitabine

 Huidtoxiciteit

Hand-voet syndroom

CTC Gradering

Graad 2

1e optreden: geen dosis reductie

2e optreden: dosis reductie met 25%

3e optreden: dosis reductie met 50%

4e optreden: capecitabine stop

Graad 3

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: 50%

2e optreden: capecitabine stop.

Beenmergtoxiciteit

ANC x 109 ( op dag van chemotherapie)

0.5 tot < 1,5

uitstel behandeling tot herstel

< 0.5

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie met 25% voor vervolgbehandelingen

Febriele neutropenie

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie met 25% voor vervolgbehandelingen

Trombocyten x 109/L

50 tot < 100

uitstel behandeling tot herstel

< 50

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie met 25% voor vervolgbehandeling

Niertoxiciteit

Kreatinine Klaring (ml/min)

30 – 50

dosis reductie met 25 %

< 30

dosis reductie met 50%

 Gastro-intestinale toxiciteit

(Orale) mucositis

CTC Gradering

Graad 2

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: geen dosis reductie

2e optreden: dosis reductie met 25%

3e optreden: dosis reductie met 50%

4e optreden: capecitabine stop

Graad 3 of 4

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: 50%

2e optreden: capecitabine stop.

Leverdysfunctie

minimaal

geen dosisreductie noodzakelijk

matig

dosis reductie met 25%

ernstig

dosis reductie met 50%

Diarree

CTC Gradering

Graad 2

1e optreden: geen dosis reductie

2e optreden: dosis reductie met 25%

3e optreden: dosis reductie met 50%

4e optreden: capecitabine stop

Graad 3

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: 50%

2e optreden: capecitabine stop.

Graad 4

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: 50%

2e optreden: capecitabine stop.

Bron(nen)

  • BC Cancer Agency Drug Manual
  • eviQ, cancer treatments online