Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

EOX (oesofagus)

Versie:
2.01
Publicatiedatum:
17-09-2019
Indicatie: palliatieve behandeling van het oesofaguscarcinoom
   
Aantal kuren: 6 cycli: afhankelijk van respons, toxiciteit en performance van de patiënt
   
Cyclus: 21 dagen
   
Inclusie:

ECOG performance status ≤ 2

adequate nier-, lever-, beenmerg-, en cardiale functie

   
Exclusie:

serum creatinine clearance <30 ml/min.

DPD deficiency

ernstige (graad ) bestaande perifere neuropathie

   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • ŸDPD deficiency test

 • lab. baseline: Hb., Ht., leuco’s + diff., trombo’s, serum creatinine, bilirubine, ASAT/ALAT, AF

 

lab. voor iedere kuur:

 • Hb., Ht., leuco’s + diff., trombo’s, serum creatinine, elektrolyten, ASAT/ALAT, AF.
 • lengte en gewicht

Dosering en toedieningswijze (TW)

Medicatie

Dagdosis

TW

dag

epirubicine

50 mg/m2

i.v. opgelost in , in 5 tot 15 min.

1

oxaliplatine

130 mg/m2

i.v. opgelost in 500 ml glucose 5%

1

capecitabine

625 mg/m2 ,

2 maal daags

p.o., tijdens de maaltijd of binnen 30 minuten na de maaltijd

1-21 = continue

 

Toediening/infuuslijst: Toedienschema EOX (oesofagus)
   
Emetogeniteitsklasse 3: Matig (risico 30-90%)
   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   
Overgevoeligheidsreacties:

acute laryngofaryngeale dysesthesie

Overgevoeligheid kan optreden bij oxaliplatine, hoewel uitzonderlijk neemt de kans toe met het aantal giften.

   
Calamiteiten:  
 

 Extravasatie:

 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen en extravasatie registreren in dossier en VIM.
 • Link naar handelen bij extravasatie bij epirubicine, oxaliplatine.
 

 Morsen:

oxaliplatine: spoelen met veel water

epirubicine: spoelen met veel water of een 1% hypochloriet oplossing (niet op de huid)

   
Besmettingsduur excreta: epirubicine 6 dgn., oxaliplatine 7 dgn., capecitabine 6 dgn.

FROHON richtlijnen dosisaanpassingen

 • epirubicine
 • capecitabine
 • oxaliplatine

Beenmergtoxiciteit

ANC x 109 ( op dag van chemotherapie)

0.5 tot < 1,5

uitstel behandeling tot herstel

< 0.5

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie epirubicine, capecitabine en oxaliplatine met 25% voor vervolgbehandelingen

Febriele neutropenie

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie epirubicine, capecitabine en oxaliplatine met 25% voor vervolgbehandelingen

Trombocyten x 109/L

50 tot < 100

uitstel behandeling tot herstel

< 50

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie epirubicine, capecitabine en oxaliplatine met 25% voor vervolgbehandeling

Niertoxiciteit

Creatinine Klaring (ml/min)

30 – 50

dosis reductie capecitabine met 25 %

< 30

stop oxaliplatine en capecitabine met 50% of chemotherapie stop

 Gastro-intestinale toxiciteit

(Orale) mucositis

CTC Gradering

Graad 2

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e   optreden: geen dosis reductie

2e optreden: dosis reductie capecitabine en oxaliplatine met 25%

3e optreden: dosis reductie capecitabine en oxaliplatine met 50%

4e optreden: chemotherapie stop

Graad 3 of 4

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: dosis reductie capecitabine en oxaliplatine met 50%

2e optreden: chemotherapie stop  

Leverdysfunctie

mild

dosis reductie epirubicine met 25%

matig

dosis reductie epirubicine en capecitabine met 25%

ernstig

dosis reductie capecitabine met 50% en epirubicine stop of chemotherapie stop

behandeling gerelateerde Graad 3 of 4 hyperbilirubinemie

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder.

 

Diarree

CTC Gradering

Graad 2

1e optreden: geen dosis reductie

2e optreden: dosis reductie capecitabine met 25%

3e optreden: dosis reductie capecitabine met 50%

4e optreden:  stop capecitabine

Graad 3 of 4

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: dosis reductie capecitabine met 50%

2e optreden: stop capecitabine

Huidtoxiciteit  

Hand-voet syndroom

CTC Gradering

Graad 2

1e   optreden: geen dosis reductie

2e optreden: dosis reductie capecitabine met 25%

3e optreden: dosis reductie capecitabine met 50%

4e optreden: capecitabine stop

Graad 3

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: dosis reductie capecitabine 50%

2e optreden: capecitabine stop.

Bron(nen)

 • BC Cancer Agency Drug Manual,
 • eviQ