Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Olaparib of Niraparib p.o. (ovarium)

Versie:
0.97
Publicatiedatum:
19 mei 2020
Indicatie:

Bij patiënten waarbij de tumor heeft gereageerd op een platina bevattende chemotherapie.

Mag in meerdere lijnen gestart worden zolang er sprake is van platinumgevoelig.

epitheliaal ovariumcarcinoom

Is een Parpremmer: PARP-remmers blokkeren een eiwit dat kankercellen gebruiken om DNA schade te repareren.

   
Aantal kuren:

afhankelijk van respons tot progressie

   
Cyclus:

continu, doorgaan tot progressie

   
Inclusie:

WHO performance ≤ 2

adequate beenmerg functie

Start 8 weken na minimaal 4 en bij voorkeur 6 x carboplatine of carboplatine-paclitaxel kuren, indien patiënt gerespondeerd heeft op de chemo.

   
Exclusie:

Afwijkend hemoglobine-, trombocyten en neutrofielenconcentratie of CTCAE-graad 1. Bij ontstaan van ernstige hematologische toxiciteit of bij afhankelijkheid van bloedtransfusies, de behandeling onderbreken en adequate hematologische monitoring starten.

   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

  • lab. baseline: routine lab

  • lengte en gewicht
 

voor iedere kuur:

  • elke vier weken
  • bloedbeeld + diff. + CA 125
  • WHO performance status

Dosering en toedieningswijze (TW)

Medicatie

Dagdosis

TW

Bijzonderheden

olaparib

2 x daags
400 mg

(8 capsules)

oraal

continue inname, geen stopdagen

Bij voorkeur 1 uur na de maaltijd innemen, daarna de eerste 2 uur niets eten.

Bij het missen van de dosis de volgende normale dosis op het geplande tijdstip innemen.

niraparib

1 x daags

300 mg

(3 capsules)

oraal

continue inname, geen stopdagen

Bij voorkeur 1 uur na de maaltijd innemen, daarna de eerste 2 uur niets eten.

Bij het missen van de dosis de volgende normale dosis op het geplande tijdstip innemen.

 

Toedieningsschema: Toedieningsschema Olaparib of Niraparib
 

 

Premedicatie:

n.v.t.

   
Toediening: oraal
   
Emetogeniteitsklasse: Minimaal  (< 10% risico)
   
Bijwerkingen:

www.bijwerkingenbijkanker.nl

   

Kuurspecifieke aandachtspunten:

Dosisreductie:

Om bijwerkingen zoals misselijkheid, braken, diarree en anemie onder controle te krijgen, overwegen om de behandeling te onderbreken en/of de dosis te verlagen. De dosis kan worden verlaagd tot 200 mg 2×/dag en zo nodig verder tot 100 mg 2×/dag.

Omdat dit middel een duur geneesmiddel is en weinig frequent toegepast wordt, is centralisatie en registratie van het gebruik afgesproken. In Friesland wordt de behandeling van de patiënt in principe overgedragen naar Leeuwarden.

 

Tumorevaluatie:

Elke 12 weken: CT abdomen en CA 125

   
Besmettingsduur excreta:  n.v.t.  =  een target therapie

FROHON richtlijnen dosisaanpassingen

Dosisreductie

Om bijwerkingen zoals misselijkheid, braken, diarree en anemie onder controle te krijgen, overwegen om de behandeling te onderbreken en/of de dosis te verlagen. De dosis kan worden verlaagd tot 200 mg 2×/dag en zo nodig verder tot 100 mg 2×/dag.

Bron(nen):