Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Olaparib of Niraparib p.o. (ovarium)

Versie:
0.98
Publicatiedatum:
20-04-2022
Indicatie:

Platinum gevoelig, recidief ovariumcarcinoom BRCA 1/2 kiembaan en/of somatische mutatie

Is een Parpremmer: PARP-remmers blokkeren een eiwit dat kankercellen gebruiken om DNA schade te repareren.

   
Aantal kuren:

Olaparib adjuvant 2 jaar indien BRCA-mutatie en Niraparib adjuvant 3 jaar indien geen BRCA-mutatie

   
Cyclusduur:

continu

   
Inclusie:

WHO performance ≤ 2

adequate beenmerg functie

Start 8 weken na minimaal 4 en bij voorkeur 6 x carboplatine of carboplatine-paclitaxel kuren, indien patiënt gerespondeerd heeft op de chemo.

   
Exclusie:

Afwijkend hemoglobine-, trombocyten en neutrofielenconcentratie of CTCAE-graad 1. Bij ontstaan van ernstige hematologische toxiciteit of bij afhankelijkheid van bloedtransfusies, de behandeling onderbreken en adequate hematologische monitoring starten.

   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

  • lab. baseline: routine lab

  • lengte en gewicht
 

voor iedere kuur:

  • elke vier weken
  • bloedbeeld + diff. + CA 125
  • WHO performance status

Dosering en toedieningswijze (TW)

Medicatie

Dagdosis

TW

Bijzonderheden

olaparib

2 dd 250 mg per dag

evt. verhogen naar 2 dd 300 mg

oraal

continue inname, geen stopdagen

 

Capsules bij voorkeur ten minste 1 uur na de maaltijd innemen, daarna de eerste 2 uur niets eten.

Tabletten in hun geheel (zonder kauwen, fijnmalen of oplossen) innemen met wat water; er hoeft bij de tabletten geen rekening gehouden te worden met de maaltijden.

 

Bij het missen van een dosis de volgende normale dosis op het geplande tijdstip innemen.

niraparib

1 dd 300 mg bij gewicht > 77 kg of

1 dd 200 mg bij gewicht < 77 kg

oraal

continue inname, geen stopdagen

 

Capsules in zijn geheel innemen met water. Elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip.

 

Toedieningsschema: Toedieningsschema Olaparib of Niraparib
 

 

Premedicatie:

n.v.t.

   
Toediening: oraal
   
Emetogeniteitsklasse: Minimaal  (< 10% risico)
   
Bijwerkingen:

www.bijwerkingenbijkanker.nl

   

Kuurspecifieke aandachtspunten:

Dosisreductie:

Om bijwerkingen zoals misselijkheid, braken, diarree en anemie onder controle te krijgen, overwegen om de behandeling te onderbreken en/of de dosis te verlagen. De dosis kan worden verlaagd tot 200 mg 2×/dag en zo nodig verder tot 100 mg 2×/dag.

Omdat dit middel een duur geneesmiddel is en weinig frequent toegepast wordt, is centralisatie en registratie van het gebruik afgesproken. In Friesland wordt de behandeling van de patiënt in principe overgedragen naar Leeuwarden.

 

Tumorevaluatie:

Elke 12 weken: CT abdomen en CA 125

   
Besmettingsduur excreta:  n.v.t.  =  een target therapie

FROHON richtlijnen dosisaanpassingen

Dosisreductie

Om bijwerkingen zoals misselijkheid, braken, diarree en anemie onder controle te krijgen, overwegen om de behandeling te onderbreken en/of de dosis te verlagen. De dosis kan worden verlaagd tot 200 mg 2×/dag en zo nodig verder tot 100 mg 2×/dag.

Bron(nen):