Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Paclitaxel (AC-P) (mamma)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
17-09-2019
Indicatie: (neo-)adjuvante behandeling mammacarcinoom
   
Aantal kuren: 12 cycli paclitaxel
   
Cyclus: 1 x 7 dagen
   
Inclusie: adequate nier-, lever-, beenmerg-, en cardiale functie
   
Exclusie:  
   
Onderzoek:

voorafgaand aan kuur:

 • lab. baseline: Hb., Ht., leuco’s + diff., trombo’s, bilirubine, ASAT/ALAT, AF

 

lab. voor iedere kuur:

 • Hb., Ht., leuco’s + diff., trombo’s, serum creatinine, elektrolyten, ASAT/ALAT, AF
 • lengte en gewicht, vitale functies
 • indien klinisch geïndiceerd: creatinine, bilirubine, ASAT/ALAT

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze / dag

1

8 = 1

paclitaxel

80 mg/m2

i.v., in 500 ml NaCl 0.9%

x

x

 

Toediening/infuuslijst: paclitaxel (AC-paclitaxel)
   
Emetogeniteitsklasse 2: Laag (risico 10-30%)
   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   
Premedicatie: clemastine 2 mg i.v., dexamethason 8 mg i.v.
   
Overgevoeligheidsreacties: kunnen optreden bij toediening paclitaxel, link naar overgevoeligheidsreacties bij paclitaxel
   
Calamiteiten:  
 

 Extravasatie:

 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen en extravasatie registreren in dossier en VIM.
 • Link naar handelen bij extravasatie paclitaxel.
 

 Morsen:

paclitaxel: reinigen met zeepoplossing en water

   
Besmettingsduur excreta:

paclitaxel: 4 dagen

FROHON richtlijnen dosisaanpassingen

 • paclitaxel

Dosisaanpassing

 •  Hematologisch

Beenmergtoxiciteit

ANC x 109 (op dag van chemotherapie)

0.5 tot < 1,0

uitstel behandeling tot herstel en overweeg toevoeging G-CSF bij vervolgbehandelingen

< 0.5

uitstel behandeling tot herstel en overweeg toevoeging G-CSF bij vervolgbehandelingen. Bij reeds bestaande behandeling met G-CSF dosis reductie paclitaxel  met 25% voor vervolgbehandelingen

Febriele neutropenie

uitstel behandeling tot herstel en overweeg toevoeging G-CSF bij vervolgbehandelingen. Bij reeds bestaande behandeling met G-CSF dosis reductie paclitaxel met 25% voor vervolgbehandelingen

Trombocyten

50 tot < 100

uitstel behandeling tot herstel

< 50

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie paclitaxel met 25% voor vervolgbehandelingen

 • Andere niet-hematologische toxiciteit

Levertoxiciteit   

Leverdysfunctie

milde

dosis reductie paclitaxel met 25 %

matig

dosis reductie paclitaxel met 50%

ernstig

stop chemotherapie

Mucositis en stomatitis

CTC Gradering

Graad 2

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e   optreden: geen dosis reductie

2e optreden: dosis reductie paclitaxel met 25%

3e optreden: dosis reductie paclitaxel  met 50%

4e optreden: chemotherapie  stop

Graad 3 of 4

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden:  dosis paclitaxel met 50%

2e optreden: chemotherapie stop

Perifere Neuropathie       

CTC Gradering

Graad 2, aanwezig voor de start van de volgende kuur

vermindering dosis paclitaxel met 25%, bij aanhoudende klachten dosis reductie paclitaxel met 50%

Graad 3 en 4

stop chemotherapie

Bron(nen):

 • BC Cancer Agency Drug Manual
 • eviQ, cancer treatments online