Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Paclitaxel-Bevacizumab (mamma)

Versie:
0.96
Publicatiedatum:
17-09-2019
Indicatie: palliatieve behandeling mammacarcinoom, 1e lijns behandeling indien patiënten al eerder een anthracycline kregen
   
Aantal kuren: 8 cycli mede afhankelijk van respons en toxiciteit, gevolgd door onderhoudsbehandeling met bevacizumab tot progressie
   
Cyclus: 3 x 28 dagen paclitaxel; 2 x 28 dagen bevacizumab
   
Inclusie: adequate nier-, lever-, beenmerg-, en cardiale functie
   
Exclusie:  
   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • lab. baseline: Hb., Ht., leuco’s + diff., trombo’s, bilirubine, ASAT/ALAT, AF
 • controle urine op eiwitten
 

lab. voor iedere kuur:

 • Hb, Ht, leuco’s + diff., trombo’s, serum creatinine, elektrolyten, ASAT/ALAT, AF
 • lengte en gewicht, vitale functies, controle urine op eiwitten
 • indien klinisch geïndiceerd: creatinine, bilirubine, ASAT/ALAT

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze / dag

1

8

15

28 = 1

paclitaxel

80 mg/m2

i.v., in 500 ml NaCl 0.9%

 

x

x

x

x

bevacizumab

10 mg/m2

i.v. opgelost in 100 ml NaCl 0.9% in

 • 90 minuten bij 1e toediening
 • 60 minuten bij 2e toediening
 • 30 minuten bij 3e e.v. toediening

Wanneer toediening zonder infuus gerelateerde reacties verloopt kan infuussnelheid bij de 2e, 3e e.v. behandeling worden aangepast.

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

bevacizumab

15 mg/m2

i.v.

1

22 =1

 

 

 

 

 

x

x

 

 
Toediening/infuuslijst: Toediening/infuuslijst paclitaxel-bevacizumab nog niet gereed
   
Emetogeniteitsklasse 2: Laag (risico 10-30%)
   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   
Premedicatie: clemastine 2 mg i.v, dexamethason 8 mg i.v.
   
Overgevoeligheidsreacties:

kunnen optreden bij toediening paclitaxel en bevacizumab

link naar overgevoeligheidsreacties bij paclitaxel en bevacizumab

   
Calamiteiten:  
 
 •  Extravasatie:
 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen en extravasatie registreren in dossier en VIM.
 • Link naar handelen bij extravasatie paclitaxel.
 
 •  Morsen:
paclitaxel: reinigen met zeepoplossing en water
   
Besmettingsduur excreta: paclitaxel: 4 dagen

FROHON richtlijnen dosisaanpassingen

 • paclitaxel

Dosisaanpassing

 • Hematologisch

Beenmergtoxiciteit

ANC x 109 (op dag van chemotherapie)

0.5 tot < 1,0

uitstel behandeling tot herstel en overweeg toevoeging G-CSF bij vervolgbehandelingen

< 0.5

uitstel behandeling tot herstel en overweeg toevoeging G-CSF bij vervolgbehandelingen. Bij reeds bestaande behandeling met G-CSF dosis reductie paclitaxel met 25% voor vervolgbehandelingen

Febriele neutropenie

uitstel behandeling tot herstel en overweeg toevoeging G-CSF bij vervolgbehandelingen. Bij reeds bestaande behandeling met G-CSF dosis reductie paclitaxel met 25% voor vervolgbehandelingen

Trombocyten

 

50 tot < 100

uitstel behandeling tot herstel

< 50

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie paclitaxel met 25% voor vervolgbehandelingen

 • Andere niet-hematologische toxiciteit

Levertoxiciteit

Leverdysfunctie

milde

dosis reductie paclitaxel met 25 %

matig

dosis reductie paclitaxel met 50%

ernstig

stop chemotherapie

Niertoxiciteit

Proteïnurie

 

1e optreden

Dipstick 2+ of 3+: toediening bevacizumab als gepland en verzamel 24 uur urine binnen drie dagen van de volgende cyclus.

Indien 24 uur proteïnurie ≥ 2 gram, dan uitstel behandeling met bevacizumab tot proteïnurie ≤2 gram

2e e.v. optreden

Dipstick 3+: toediening bevacizumab als gepland en verzamel 24 uur urine binnen drie dagen van de volgende cyclus.

Indien 24 uur proteïnurie ≥ 2 gram, dan uitstel behandeling met bevacizumab tot proteïnurie ≤2 gram. Indien proteïnurie ≤ 2 gram na drie maanden, dan stop bevacizumab.    

Mucositis en stomatitis

CTC Gradering

Graad 2

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e  optreden: geen dosis reductie

2e optreden: dosis reductie paclitaxel met 25%

3e optreden: dosis reductie paclitaxel  met 50%

4e optreden: chemotherapie  stop

Graad 3 of 4

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden:  dosis paclitaxel met 50%

2e optreden: chemotherapie stop

Perifere Neuropathie

CTC Gradering

Graad 2, aanwezig voor de start van de volgende kuur

vermindering dosis paclitaxel met 25%, bij aanhoudende klachten dosis reductie paclitaxel met 50%

Graad 3 en 4

 stop chemotherapie

Bron(nen)

 • BC Cancer Agency Drug Manual
 • eviQ, cancer treatments online