Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Paclitaxel (blaas)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
24-02-2022

Indicatie:

Derdelijns behandeling bij gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom

 

 

Aantal kuren:

4-6 cycli

 

 

Cyclusduur:

28 dagen

 

 

Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

 

Adequate nier-, lever-, beenmerg- en cardiale functie

 

 

Exclusie:

Reeds bestaande ernstige perifere neuropathie

 

 

Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

·       Routine lab. (afhankelijk van arts)

·       WHO, bloeddruk, lengte en gewicht

 

voor iedere kuur:

·         chemolab.   

·         pols, temp, RR en gewicht

·         WHO performance status

Op indicatie arts overig (lab.) onderzoek

 

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze

Dag

paclitaxel

80 mg/m²

Intraveneus in 250 ml NaCl 0,9% in 60 minuten

1, 8 en 15

 

Toediening/infuuslijst:

paclitaxel (blaas)

 

 

Premedicatie:

Cetrizine 10 mg per os of tavegil 2mg intraveneus

Dexamethason 4 mg per os

 

 

Emetogeniteitsklasse:

Laag (risico 10-30%)

 

·          

Kuurspecifieke aandachtspunten:

·         Paclitaxel geeft neurotoxiciteit. De kans hierop neemt toe naarmate er meer kuren toegediend worden. Aangezien deze bijwerking blijvende schade kan geven, tijdig overleggen met arts over evt. dosisaanpassingen.

 

 

Overgevoeligheidsreacties:

Paclitaxel kan een overgevoeligheidsreactie geven.

  Bij toediening paclitaxel is premedicatie noodzakelijk.

 

 

Acties:

·         Staak in dat geval de toediening en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op een 3-weg kraantje)

·         Controleer de vitale functies.

·         Waarschuw een arts

·         Start adequate behandeling in opdracht van de arts.

·         Herstart in overleg met arts.

   

Bijwerkingen:

www.bijwerkingenbijkanker.nl

paclitaxel (farmacotherapeutischkompas.nl)

 

 

Calamiteiten:

 

 

  • Extravasatie:
  • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
  • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuusnaald (3-5 ml).
  • Arts waarschuwen.
  • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
  • Extravasatie registreren in dossier en VIM.

Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

 

 

Besmettingsduur excreta:

Paclitaxel 2 dagen

 

 

Ontslag:

  • afspraken volgende kuur meegeven
  • lab. aanvraag
  • medicatie/recepten regelen