Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Paclitaxel (mamma)

Versie:
1.1
Publicatiedatum:
26-04-2021
Indicatie: palliatieve behandeling mammacarcinoom
   
Aantal kuren: 8 cycli mede afhankelijk van respons en toxiciteit
   
Cyclus: 28 dagen
   
Inclusie:

WHO performance ≤ 2

adequate nier-, lever-, beenmerg-, en cardiale functie

   
Exclusie: serum creatinine clearance < 30 ml/min
ernstige (graad) bestaande perifere neuropathie
   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • lab. baseline: Hb., Ht., leuco’s + diff., trombo’s, bilirubine, ASAT/ALAT, AF (afhankelijk van arts}
 • lengte en gewicht
 

lab. voor iedere kuur:

 • bloedbeeld + diff (afhankelijk van arts) voor iedere kuur: pols, temp, RR  en gewicht, indien klinisch geïndiceerd: creatinine, bilirubine, ASAT/ALAT
 • WHO performance status

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze / dag

1

8

15

paclitaxel

80 mg/m2

i.v., in 250 ml NaCl 0.9%

 

x

x

x

Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema Paclitaxel (palliatief)
   
Emetogeniteitsklasse: Laag (risico 10-30%)
   
Bijwerkingen:

www.farmacotherapeutischkompas.nl

www.bijwerkingenbijkanker.nl

   
Premedicatie:

Een half uur voor toedienen paclitaxel:

clemastine (Tavegil) 2 mg i.v.

dexamethason 4 mg p.o.

   

Kuurspecifieke aandachtspunten:

Paclitaxel geeft neurotoxiciteit. De kans hierop neemt toe naarmate er meer kuren toegediend worden. 

Aangezien deze bijwerking niet altijd overgaat, tijdig overleggen met arts over evt dosisaanpassingen. 

   
Overgevoeligheidsreacties:

Overgevoeligheidsreacties kunnen optreden bij toediening paclitaxel.

Actie:

 • Staak in dat geval de toediening en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op een 3-weg kraantje) en waarschuw een arts.
 • Controleer de vitale functies.
 • Start adequate behandeling in opdracht van de arts.

 

Herstart in overleg met arts.

   
Calamiteiten:  
 
 •  Extravasatie:
 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren in dossier en VIM.

 

Voor overige maatregelen en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

   
Besmettingsduur excreta: paclitaxel: 4 dagen
   
Ontslag:
 • Afspraken volgende kuur meegeven
 • Labaanvraag
 • Medicatie/recepten regelen

Bron(nen)