Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Paclitaxel-Trastuzumab (mamma)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
17-09-2019
Indicatie: (neo-)adjuvante behandeling Her/Neu positief mammacarcinoom
   
Aantal kuren: 12 cycli paclitaxel (wekelijks)  + 17 cycli trastuzumab (3 wekelijks)
   
Cyclus: 1 x 7 dagen paclitaxel + 1 x 21 dagen trastuzumab
   
Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

adequate nier-, lever-, beenmerg-, en cardiale functie

   
Exclusie: congestief hartfalen (LVEF <45%)
   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • lab. baseline: Hb., Ht., leuco’s + diff., trombo’s, bilirubine, ASAT/ALAT, AF

 • routine lab (afhankelijk van arts)
 • linker Ventrikel Ejectie Fractie (LVEF)

 • lengte + gewicht
 

lab. voor iedere kuur:

 • bloedbeeld + diff (afhankelijk van arts) voor iedere kuur: pols, temp, RR en gewicht indien klinisch geïndiceerd: LVEF of echo cor
 • controle 3 maandelijks LVEF of echo cor i.v.m. trastuzumab  toediening

Behandelschema

Cyclus 1

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze / dag

1

8 = 1

paclitaxel

80 mg/m2

i.v., in 250 ml NaCl 0.9%

x

x

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze / dag

1

21 = 1

trastuzumab

oplaaddosis 8 mg/kg

i.v., in 250 ml NaCl 0.9%

 

x

x

OF

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze / dag

1

21 = 1

trastuzumab

600 mg

subcutaan, in 5 ml

x

x

Cyclus 2, 3 en 4 en verder

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze / dag

1

8 = 1

paclitaxel

80 mg/m2

i.v., in 500 ml NaCl 0.9%

 

x

x

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze / dag

1

21 = 1

trastuzumab

6 mg/kg

i.v., in 250 ml NaCl 0.9%

 

x

x

OF

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze / dag

1

21 = 1

trastuzumab

600 mg

subcutaan, in 5 ml

x

x

Tot en met cyclus 17

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze / dag

1

21 = 1

trastuzumab

6 mg/kg

i.v., in 250 ml NaCl 0.9%

x

x

OF

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze / dag

1

21 = 1

trastuzumab

600 mg

subcutaan, in 5 ml

x

x

 

Toediening/infuuslijst:

Toedieningsschema Paclitaxel-Trastuzumab s.c.

 

Toedieningsschema Paclitaxel-Trastuzumab i.v. (kuur 1)

 

Toedieningsschema Paclitaxel-Trastuzumab i.v. (kuur 2 en verder)
   
Emetogeniteitsklasse 2: Laag (risico 10-30%)
   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   
Premedicatie:

clemastine 2 mg p.o., dexamethason 8 mg p.o.

een half uur voor toediening van de paclitaxel

   
Kuur specifieke aandachtspunten:
 • Paclitaxel geeft neurotoxiciteit. De kans hierop neemt toe naarmate er meer kuren toegediend worden. Aangezien deze bijwerking niet altijd overgaat, tijdig overleggen met arts over evt. dosisaanpassingen.
 • Bij het toedienen van de paclitaxel gebruik maken van een 0,2 micron filter.
 • Trastuzumab kan invloed hebben op de pompfunctie van het hart.
 • Daarom 3 maandelijkse controle EF, bij de nucleaire geneeskunde tijdens de behandeling van de trastuzumab.
   
Overgevoeligheidsreacties:

Een overgevoeligheidsreactie kan optreden.

Acties:

 • Staak in dat geval de toediening en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op een 3-weg kraantje) en waarschuw een arts.
 • Controleer de vitale functies.
 • Start adequate behandeling in opdracht van de arts.

 

Herstart in overleg met arts.

   
Calamiteiten:  
 

 Extravasatie:

 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren en VIM.

 

Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

 

 Morsen:

paclitaxel: spoelen met veel water

trastuzumab: spoelen met veel water

   
Besmettingsduur excreta:

paclitaxel: 2 dagen

trastuzumab: niet als risicomateriaal te beschouwen

 

 

Ontslag:
 • Afspraken volgende kuur meegeven
 • Labaanvraag
 • Medicatie/ recepten regelen

FROHON richtlijnen dosisaanpassingen

 • paclitaxel

Dosisaanpassing

 •  Hematologisch

Beenmergtoxiciteit

ANC x 109 (op dag van chemotherapie)

0.5 tot < 1,0

uitstel behandeling tot herstel en overweeg toevoeging G-CSF bij vervolgbehandelingen

< 0.5

uitstel behandeling tot herstel en overweeg toevoeging G-CSF bij vervolgbehandelingen. Bij reeds bestaande behandeling met G-CSF dosis reductie paclitaxel  met 25% voor vervolgbehandelingen

Febriele neutropenie

uitstel behandeling tot herstel en overweeg toevoeging G-CSF bij vervolgbehandelingen. Bij reeds bestaande behandeling met G-CSF dosis reductie paclitaxel met 25% voor vervolgbehandelingen

Trombocyten

50 tot < 100

uitstel behandeling tot herstel

< 50

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie paclitaxel met 25% voor vervolgbehandelingen

 • Andere niet-hematologische toxiciteit

Levertoxiciteit

Leverdysfunctie

milde

dosis reductie paclitaxel met 25 %

matig

dosis reductie paclitaxel met 50%

ernstig

stop chemotherapie

Mucositis en stomatitis

CTC Gradering

Graad 2

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e   optreden: geen dosis reductie

2e optreden: dosis reductie paclitaxel met 25%

3e optreden: dosis reductie paclitaxel  met 50%

4e optreden: chemotherapie  stop

Graad 3 of 4

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden:  dosis paclitaxel met 50%

2e optreden: chemotherapie stop

Perifere Neuropathie

CTC Gradering

Graad 2, aanwezig voor de start van de volgende kuur

vermindering dosis paclitaxel met 25%, bij aanhoudende klachten dosis reductie paclitaxel met 50%

Graad 3 en 4

stop chemotherapie

Bron(nen):

 • BC Cancer Agency Drug Manual
 • eviQ, cancer treatments online