Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Paclitaxel-Carboplatine (ovarium)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
08-05-2020
Indicatie:

Neo-adjuvante behandeling bij een niet primair te debulken ovariumcarcinoom.

Adjuvante behandeling bij een primair te debulken ovariumcarcinoom.
Palliatieve behandeling van ovariumcarcinoom, wanneer snelle respons nodig is en er nog geen neurotoxiciteit aanwezig is.

   
Aantal kuren: 6 – 9
   
Cyclus: 21 dagen
   
Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

adequate nier- en beenmergfunctie

   
Exclusie:

serum creatinine clearance ≤  20 ml/min

ernstige (graad) bestaande perifere neuropathie

   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • lab. baseline: routine lab

 • lengte en gewicht
 

voor iedere kuur:

 • lab: Hb, leuco’s, trombo’s en ANL (= absolute neutro en lymfo count) en creatinine
 • pols, temp, RR en gewicht
 • WHO performance status

Dosering en toedieningswijze (TW)

Medicatie

Dagdosis

TW

1

paclitaxel

175 mg/m2

i.v.  opgelost in 500  NaCl 0,9%, in 180 min

 

2 micron filter gebruiken

x

carboplatine

AUC = 6

i.v. opgelost in 250 ml glucose 5%, in 30 – 60 minuten

x

Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema Paclitaxel-Carboplatine
   

Premedicatie:

Paclitaxel: dexamethason 8 mg p.o., clemastine 2 mg i.v.

   
Emetogeniteitsklasse: Matig emetogeen (30-90% risico)
   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   
Kuurspecifieke aandachtspunten:
 • Paclitaxel geeft neurotoxiciteit. De kans hierop neemt toe naarmate er meer kuren toegediend worden. Aangezien deze bijwerking niet altijd overgaat, tijdig overleggen met arts over evt. dosisaanpassingen.
 • Bij het toedienen van de paclitaxel gebruik maken van een 0,2 micron filter.
 • Carboplatine: ernstige nierinsufficiëntie
   
Overgevoeligheidsreacties:

Overgevoeligheid kan optreden bij zowel paclitaxel als carboplatin.

Bij toediening paclitaxel is premedicatie noodzakelijk.

Het risico neemt toe met het aantal giften carboplatine.

 

Acties:

 • Staak in dat geval de toediening en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op een 3-weg kraantje) en waarschuw een arts.
 • Controleer de vitale functies.
 • Start adequate behandeling in opdracht van de arts.

 

Herstart in overleg met arts.

   
Calamiteiten:  
 

 Extravasatie:

 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuusnaald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren en VIM.

 

Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

   
Besmettingsduur excreta:

paclitaxel 2 dgn., carboplatine 4 dgn.

   
Ontslag:
 • afspraken volgende kuur meegeven
 • lab aanvraag
 • medicatie/recepten regelen

FROHON richtlijnen dosisaanpassingen

 • paclitaxel
 • carboplatine

Beenmergtoxiciteit

ANC x 109 ( op dag van chemotherapie)

0.5 tot < 1,5

uitstel behandeling tot herstel

< 0.5

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie paclitaxel en carboplatine met 25% voor vervolgbehandelingen

Febriele neutropenie

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie paclitaxel en carboplatine met 25% voor vervolgbehandelingen

Trombocyten

50 tot < 100

uitstel behandeling tot herstel

< 50

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie paclitaxel en carboplatine met 25% voor vervolgbehandeling

Niertoxiciteit

Kreatinine Klaring (ml/min)

 

herbereken dosis carboplatine met Calvert formule

 Gastro-intestinale toxiciteit

(Orale) mucositis

CTC Gradering

Graad 2

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: geen dosis reductie

2e optreden: dosis reductie Paclitaxel-Carboplatine met 25%

3e optreden: dosis reductie Paclitaxel-Carboplatine met 50%

4e optreden: chemotherapie stop

Graad 3 of 4

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: dosis reductie Paclitaxel-Carboplatine met 50%

2e optreden: chemotherapie stop  

Leverdysfunctie

minimaal

overweeg dosis reductie paclitaxel met 25%

matig

dosis reductie paclitaxel met 50%

ernstig

stop paclitaxel

Diarree

CTC Gradering

Graad 2

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: geen dosis reductie

2e optreden: dosis reductie paclitaxel en carboplatine met 25%

3e optreden: dosis reductie paclitaxel en carboplatine met 50%

4e optreden: chemotherapie stop                   

Graad 3 of graad 4

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: dosis reductie paclitaxel en carboplatine met 50%

2e optreden: chemotherapie stop

(Orale) mucositis

CTC Gradering

Graad 2

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e   optreden: geen dosis reductie

2e optreden: dosis reductie paclitaxel en carboplatin met 25%

3e optreden: dosis reductie paclitaxel en carboplatin met 50%

4e optreden: chemotherapie  stop

Graad 3 of 4

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden:  dosis reductie paclitaxel en carboplatin 50%

2e optreden: paclitaxel en carboplatin stop

  Perifere Neuropathie

CTC Gradering

Graad 2, aanwezig voor de start van de volgende kuur

vermindering dosis paclitaxel met 25%, bij aanhoudende klachten vermindering dosis met 50%

Graad 3 en 4

stop paclitaxel

Bron(nen):

 • BC Cancer Agency Drug Manual
 • eviQ