Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Panitumumab

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
23-03-2020
Indicatie: palliatieve behandeling van (gemetastaseerd) RAS-wildtype colorectaal carcinoom
   
Cyclus:  14 dagen, afhankelijk van respons, toxiciteit en performance patiënt
   
Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

adequate nier-, lever- en beenmergfunctie

   
Exclusie:  
   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • lab. baseline: bloedbeeld, nierfuncties, leverwaarden, calcium, magnesium. (+ evt tumormarker)
 • WHO, bloeddruk, lengte en gewicht
 

voor iedere kuur:

 • lab: bloedbeeld + diff (aanvullen op indicatie)
 • gewicht, pols, tensie, temperatuur
 • WHO performance status

Dosering en toedieningswijze (TW)

Medicatie

Dagdosis

Dag

TW

Infuusvloeistof

Inlooptijd

panitumumab

6 mg/kg

1

i.v.

in 100 ml NaCl 0,9% bij doseringen ≤ 1000 mg

 

of

 

in 150 ml NaCl 0,9% bij doseringen > 1000 mg

 

 

60 minuten

 

 

 

 

90 minuten

 

Wanneer toediening zonder infuus gerelateerde reacties verloopt, kan infuussnelheid bij de 2e e.v. naar 30 minuten, of bij dosering > 1000 mg bij de 2e e.v. naar 60 minuten.

Premedicatie: n.v.t.
   
Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema Panitumumab
   
Emetogeniteitsklasse:  Minimaal (risico < 10%)
   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   

Kuurspecifieke aandachtspunten:

toediening met 0,22 µm filter
   
Overgevoeligheidsreacties:

Kunnen optreden bij toediening panitumumab, maar zijn zeldzaam.

 

Bij de toediening van panitumumab (Vectibix®) is het van belang om extra aandacht te geven aan de huidaandoeningen.

 

Belangrijke kenmerken van huiduitslag als gevolg van deze behandeling:

 • Als er huiduitslag optreedt, gebeurt dit meestal tijdens de eerste 3 weken van de behandeling.  
 • De huiduitslag treedt meestal op in het gezicht, op de hoofdhuid (scalp), in de nek, de hals en/of de romp.
 • Het gaat meestal om lichte tot matige huiduitslag, die tijdens de behandeling kan fluctueren (verdwijnen en weer terugkomen).
 • De huiduitslag is niet besmettelijk en verdwijnt meestal, na beëindiging van de behandeling, helemaal en doorgaans zonder littekenvorming.

 

Patiënt krijgt standaard metrodinazol mee, of wordt door verwezen naar de dermatoloog.

 
Calamiteiten:
 
 • Extravasatie:

Hierover zijn geen gegevens bekend.

    Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.
   
Besmettingsduur excreta:

n.v.t.

100% humaan monoklonaal

   

Ontslag:

 

 • afspraken volgende kuur meegeven
 • labaanvraag
 • medicatie/zalf, recepten regelen
 • evt. doorverwijzen naar dermatoloog