Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Pazopanib

Pazopanib

Indicatie:

Gemetastaseerd niercelcarcinoom; good prognosis group

 

 

Aantal kuren:

Tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit

 

 

Cyclusduur:

continu

 

 

Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

 

 

Exclusie:

Ernstige nier- en leverfunctiestoornis

Hypertensie

 

 

Onderzoek:

Voor start kuur:

·         routine lab.(afhankelijk van arts)

·         WHO performance status

·         lengte en gewicht

·         temp, pols, tensie, saturatie

 

2 weken na start kuur

·         pazopanibspiegel bepalen

 

Overige lab. controle

·         volgens protocol eigen ziekenhuis

 

Evaluatie onderzoek:

·         iedere 3 maanden CT abdomen

 

 

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze

Dagen

Opmerkingen

Pazopanib

1 x dd 600 mg *

*Het is aangetoond dat bij inname tijdens het ontbijt een dosering van 600mg equivalent is als 800mg bij inname nuchter.

oraal

continu

–        Tabletten tijdens het ontbijt innemen.

–        De tabletten moeten heel worden ingenomen. Niet breken of vermalen.

 

 

Toedieningslijst:

pazopanib

 

 

Emetogeniteitsklasse:

n.v.t.

   

Bijwerkingen:

www.bijwerkingenbijkanker.nl

pazopanib (farmacotherapeutischkompas.nl)

 

 

Premedicatie:

n.v.t.

 

 

Kuurspecifieke aandachtspunten:

·         Vermijd het gebruik van grapefruit en grapefruitsap

·         De bloeddruk moet onder controle zijn voor start van de behandeling. Hypertensie treedt vooral op tijdens de eerste 18 weken.

 

 

Overgevoeligheidsreacties:

n.v.t.

 

 

Calamiteiten:

n.v.t.

 

 

Besmettingsduur excreta:

n.v.t.