Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Pembrolizumab (blaas)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
24-02-2022

Indicatie:

2e  lijns behandeling bij patiënten met een niet-resectabel of gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom na platina-bevattende chemotherapie of in 1e lijn als patiënt niet fit genoeg is voor chemotherapie.

 

 

Aantal kuren:

tot progressie of oncontroleerbare toxiciteit/ ondraaglijke bijwerkingen, maximaal 2 jaar.

 

 

Cyclusduur:

cyclus 1 t/m 8: 21 dagen

cyclus 9 e.v.:    42 dagen

 

 

Inclusie:

·         WHO performance status ≤ 2

·         Adequate lever- en nierfunctie

·         Aanwezigheid van PD-L1 tumorexpressie

 

 

Exclusie:

 

 

 

Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

·       lab. baseline: bloedbeeld, lever-,nier- en schildklierfunctie.

·       PD-L1 tumorexpressie

·       WHO, bloeddruk, lengte en gewicht

 

voor iedere kuur:

·         Lab.: TSH, T4, cortisol en lipase bij kuur 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 etc.

·         Gewicht

·         Temp, pols, bloeddruk, saturatie, ademhaling

·         WHO Performance Status

 

Tumorevaluatie:

Iedere 3 maanden (PET)-CT scan.

 

 

 

 

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze

Dag

Opmerkingen

Pembrolizumab

200 mg

Intraveneus in 100ml NaCl 0,9% in 30 minuten

1

Cyclus 1 t/m 8;
cyclusduur 21 dagen

Pembrolizumab

400 mg

Intraveneus in 100ml NaCl 0,9% in 30 minuten

1

Vanaf cyclus 9;
 cyclusduur 42 dagen

Toediening/infuuslijst:

pembrolizumab (blaas)

 

 

Emetogeniteitsklasse:

Minimaal (risico < 10%)

 

·          

Kuurspecifieke aandachtspunten:

·         Observeer de patiënt tijdens de kuur op infuusgerelateerde bijwerkingen (IRR)

·         Observatietijd na eerste toediening 30 minuten.

 

 

Premedicatie:

Geen

 

 

Overgevoeligheidsreacties:

Over het algemeen is de incidentie van infusiereacties (IRR)  laag en zijn de meeste licht tot matig van ernst. Een IRR treedt meestal op bij de eerste toediening maar het is ook mogelijk bij een tweede toediening. Het is belangrijk om hier alert op te zijn en een evt. reactie te rapporteren in het EPD.

Bij een lichte infusiereactie (koorts/rillingen) de toedieningssnelheid halveren.

Acties bij overige reacties;

·         Staak de toediening van pembrolizumab en sluit een Nacl infuus 0,9% aan (op de venflon of driewegkraantje)

·         Controleer de vitale functies

·         Waarschuw een arts

Start adequate behandeling in opdracht van de arts.

   

Bijwerkingen:

www.bijwerkingenbijkanker.nl

 

Wees alert op verschijnselen van immuungerelateerde bijwerkingen zoals:

·         Pneumonitis

·         Colitis

·         Immuun-gerelateerde endocrinopathieën

·         Nefritis

·         Hepatitis

·         Huidproblemen

 

pembrolizumab (farmacotherapeutischkompas.nl)

 

 

Calamiteiten:

 

 

  • Extravasatie:
  • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
  • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuusnaald (3-5 ml).
  • Arts waarschuwen.
  • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
  • Extravasatie registreren in dossier en VIM.

Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

 

 

Besmettingsduur excreta:

Niet van toepassing

 

 

Ontslag:

  • Patiënt informeren wat te doen bij klachten en/of vragen
  • Afspraken volgende kuur meegeven
  • Lab. aanvraag
  • Medicatie/recepten regelen