Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

PTC-Pertuzumab (mamma)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
19-02-2020
Indicatie:

neo-adjuvante/curatieve behandeling

mammacarcinoom met HER2 neu over expressie

gericht op patiënten met HER2 positieve, ER en PR neg tumor, met een graad II of III mammacarcinoom

   
Aantal kuren:

driewekelijkse cyclus: 6 tot 9 kuren

paclitaxel i.v. op dag 1 en 8

carboplatin i.v. op dag 1

trastuzumab i.v. of s.c. op dag 1 (17 keer)

pertuzumab i.v. op dag 1

   
Cyclus: 21 dagen
   
Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

adequate nier-, lever-, beenmerg- en cardiale functie

   

Exclusie:

congestief hartfalen (LVEF <45%)

serum creatinine clearance ≤ 20 ml/min

ernstige (graad) bestaande perifere neuropathie

   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • lab. baseline: routine lab
 • WHO, bloeddruk, lengte en gewicht
 • Linker Ventrikel Ejectie Fractie (LVEF)

 

voor iedere kuur:

 • lab: Hb, leuko, neutro, trombocyten, creatinine

 • WHO, pols, temp, RR en gewicht

 

op indicatie voor een kuur:

 • Linker Ventrikel Ejectie Fractie (LVEF) 1 x per 3 mnd herhalen

Dosering en toedieningswijze (TW)

Medicatie

Dagdosis

TW

1

8

21

trastuzumab

8 mg/kg

oplaaddosis i.v. in 250 NaCl 0,9% in 90 min, bij eerste gift

x

 

 

trastuzumab 6 mg/kg

i.v. in 250 NaCl 0,9% in 60 min, bij tweede gift

 

 

x

        of

trastuzumab

600 mg/5 ml

subcutaan

x

 

x

pertuzumab

840 mg

i.v. opgelost in 250 NaCl 0,9% in 60 min, bij de eerste gift

x

 

 

pertuzumab

420 mg

i.v. opgelost in 250 NaCl 0,9% in 60 min, bij de tweede gift

 

 

x

paclitaxel

80 mg/m2

i.v. opgelost in 250  NaCl 0,9%, in 60 min

2 micron filter gebruiken

x

x

x

carboplatine

AUC = 6

i.v. opgelost in 250 ml glucose 5%, in 30 – 60 minuten

x

 

x

 

Toediening/infuuslijst:

 

 

Toedieningsschema PTC-Pertuzumab (Trastuzumab i.v.)

 

Toedieningsschema PTC-Pertuzumab (Trastuzumab s.c.)
   
Emetogeniteitsklasse: Matig (risico 30-90%) (op dag 1)
Emetogeniteitsklasse: Laag (risico10-30%) (op dag 8)
   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   
Premedicatie:

Clemastine (Tavegil) 2 mg i.v. of cetirizine 10 mg p.o.

Dexamethason 4 mg p.o.

Een half uur voor toedienen paclitaxel.

   
Kuurspecifieke aandachtspunten:
 • Carboplatine: ernstige nierinsufficiëntie.
 • Paclitaxel geeft neurotoxiciteit. De kans hierop neemt toe naarmate er meer kuren toegediend worden. Aangezien deze bijwerking niet altijd overgaat, tijdig overleggen met arts over evt. dosisaanpassingen.
 • Bij het toedienen van de paclitaxel gebruik maken van een 0,2 micron filter.
 • Het interval tussen een op een volgend subcutane trastuzumab toedieningen mag niet minder zijn dan drie weken.
 • Trastuzumab op kamertemperatuur toedienen.
 • Patiënten dienen gedurende 2 uur na de eerste injectie of infusie te worden gecontroleerd op toedienings gerelateerde reacties.
 • Geadviseerd wordt om afwisselend in de bovenbenen de injectie te spuiten.
 • Check vóór de behandeling de cardiale voorgeschiedenis.
 • Ejectie fractie onderzoek dient voorafgaand aan de behandeling met pertuzumab en trastuzumab gedaan te zijn en vervolgens om de vier cycli gedurende de behandeling herhalen.
 • Patiënten dienen gedurende 1 uur na toediening van de pertuzumab te worden gecontroleerd op toedienings gerelateerde reacties.
   
Overgevoeligheidsreacties:

Een overgevoeligheidsreactie kan optreden.

Actie:

 • Staak in dat geval de toediening en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op een 3-weg kraantje) en waarschuw een arts.
 • Controleer de vitale functies.
 • Start adequate behandeling in opdracht van de arts.

 

Herstart in overleg met arts.

   
Calamiteiten:  
 
 • Extravasatie:
 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuusnaald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren in dossier en VIM.

 

Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

   
Besmettingsduur excreta:

paclitaxel 2 dagen, carboplatine 4 dagen

niet van toepassing bij trastuzumab en pertuzumab

(monoklonaal antilichaam)

   
Ontslag:
 • afspraken volgende kuur meegeven
 • labaanvraag
 • medicatie/recepten regelen