Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Tamoxifen, Anastozol of Letrozol (switch) (mamma)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
20-02-2020
Indicatie:

neo-adjuvante en adjuvante behandeling van hormoongevoelig mammacarcinoom, ER+

   
Aantal cycli:

tamoxifen: continu 2-3 jaar

anastrozol: continu 3-2 jaar

letrozol: continu 3-2 jaar

   
Cyclus:

dagelijks tamoxifen 20 mg p.o. (2-3 jaar)

daarna dagelijks letrozol 2,5 mg p.o. (3-2 jaar)

of dagelijks anastrozol 1 mg p.o. (3-2 jaar)

   
Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

I.p. geen tamoxifen geven bij een voorgeschiedenis met trombo-embolische complicaties.

   
Exclusie:

 

   
Onderzoek: WHO performance status

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze

tamoxifen

20 mg p.o.

tabletten dagelijks 2-3 jaar

anastrozol

1 mg p.o.

tabletten dagelijks 3-2 jaar

Of:

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze

tamoxifen

20 mg p.o.

tabletten dagelijks 2-3 jaar

letrozol

2,5 mg p.o.

tabletten dagelijks 3-2 jaar

Premedicatie: geen
   
Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema Tamoxifen-Anastozol of Letrozol (switch) (neo-)adjuvant
   
Emetogeniteitsklasse: Minimaal (risico < 10%)
   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   
Kuurspecifieke aandachtspunten:

I.p. geen tamoxifen geven bij een voorgeschiedenis met trombo-embolische  complicaties.

 

irregulaire menses, vaginaal bloedverlies/afscheiding, pruritus vulvae, transpireren en opvliegers (zeer klein risico baarmoederkanker)

 

Bij patiënten bij wie de postmenopauzale status onduidelijk is, (< 1 jaar geen menstruatie zonder medicatie die dit beïnvloedt) moet eerst een beoordeling van de LH-, FSH- en/of estradiolspiegels plaatsvinden om de postmenopauzale status duidelijk vast te stellen voordat behandeling met Al wordt ingesteld.

 

Bij vrouwen met een voorgeschiedenis met botfracturen, osteoporose of veel kans hierop, of een leeftijd ≥ 65 jaar de botdichtheid vóór de behandeling met Al controleren en zo nodig profylaxe of een behandeling voor osteoporose instellen.

 

Wees terughoudend bij ernstige nier- en/of leverfunctiestoornissen, omdat anastrozol hierbij niet is onderzocht.

   
Besmettingsduur excreta: niet van toepassing

Bron(nen)