Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Topotecan (ovarium)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
18-05-2020
Indicatie: Palliatief, tweede of derdelijns chemotherapie bij gemetastaseerd ovariumcarcinoom.
   
Aantal kuren:

afhankelijk van de respons en conditie van de patiënt

   
Cyclus: 1 x 21 dagen
   
Inclusie:

WHO performance ≤ 2

Adequate nier-, lever- beenmerg functie

   
Exclusie:  
   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • lab. baseline: routine lab

 • lengte en gewicht
 

voor iedere kuur:

 • lab: Hb, leuco’s, trombo’s en ANL (= absolute neutro en lymfo count)

 • pols, temp, RR en gewicht
 • WHO performance status

Dosering en toedieningswijze (TW)

Medicatie

Dosering

TW / dag

1

2

3

4

5

22 = 1

Topotecan

(= Hycamtin®) 

1,5 mg/m2

i.v. 100 ml NaCl 0,9% in 30 min

x

 x

 x

 x

 x

x

 

Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema Topotecan
   
Emetogeniteitsklasse:   laag (risico 10 -30%)
   
Bijwerkingen:

www.bijwerkingenbijkanker.nl

   
Premedicatie: geen
   

Overgevoeligheidsreacties:

Een overgevoeligheidsreactie kan optreden.

Acties:

 • Staak in dat geval de toediening en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op een 3-weg kraantje) en waarschuw een arts.
 • Controleer de vitale functies.
 • Start adequate behandeling in opdracht van de arts.

  Herstart in overleg met arts.

   
Calamiteiten:  
 

Extravasatie:

 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren in dossier en VIM.

 

Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

   
Besmettingsduur excreta: topotecan 2 dagen
   
Ontslag:
 • afspraken volgende kuur meegeven
 • labaanvraag
 • medicatie/recepten regelen

Bron(nen):