Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Verlengd Tamoxifen, Letrozol of Anastrozol neo-adjuvant (mamma)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
17-02-2020

Indicatie:

neo-adjuvante of adjuvante behandeling van hormoongevoelig mammacarcinoom, ER+

   

Aantal kuren:

tamoxifen: continu 2-3 jaar

anastrozol: continu 3-2 jaar

letrozol: continu 3-2 jaar

   

Cyclus:

dagelijks tamoxifen 20 mg p.o. (2-3 jaar) 5 jaar verlenging, daarna

dagelijks letrozol 2,5 mg p.o. (3-2 jaar) 2,5 jaar verlenging of

dagelijks anastrozol 1mg p.o. (3-2 jaar) 2,5 jaar verlenging

   

Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

 

I.p. geen tamoxifen geven bij een voorgeschiedenis met trombo-embolische complicaties.

   

Exclusie:

 

   

Onderzoek:

WHO performance status

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze

tamoxifen

20 mg p.o.

tabletten dagelijks 2-3 jaar

anastrozol

1 mg p.o.

tabletten dagelijks 3-2 jaar

OF:

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze

tamoxifen

20 mg p.o.

tabletten dagelijks 2-3 jaar

letrozol

2,5 mg p.o.

tabletten dagelijks 3-2 jaar

 

Toediening/infuuslijst:

Toedieningsschema Verlengd Tamoxifen, Letrozol of Anastrozol neo-adjuvant
   
Emetogeniteitsklasse:

Minimaal (risico < 10%)

   
Bijwerkingen:

www.bijwerkingenbijkanker.nl

   
Premedicatie:

geen

   
Kuurspecifieke aandachtspunten:

I.p. geen tamoxifen geven bij een voorgeschiedenis met trombo-embolische  complicaties.

Irregulaire menses, vaginaal bloedverlies/afscheiding, pruritus vulvae, transpireren en opvliegers (zeer klein risico baarmoederkanker).

Bij patiënten bij wie de postmenopauzale status onduidelijk is, (< 1 jaar geen menstruatie zonder medicatie die dit beïnvloedt) moet eerst een beoordeling van de LH-, FSH- en/of estradiolspiegels plaatsvinden om de postmenopauzale status duidelijk vast te stellen voordat behandeling met Al wordt ingesteld.

Bij vrouwen met een voorgeschiedenis met botfracturen, osteoporose of veel kans hierop, of een leeftijd ≥ 65 jaar de botdichtheid vóór de behandeling met Al controleren en zo nodig profylaxe of een behandeling voor osteoporose instellen.

Wees terughoudend bij ernstige nier- en/of leverfunctiestoornissen, omdat anastrozol hierbij niet is onderzocht.

   
Besmettingsduur excreta: niet van toepassing

Bron(nen)